اندازه متن
Aa Aa

زهرا مریخی به‌عنوان مسئول اول جدید سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی شد