جهان در هفته‌ای که گذشت

دوشنبه‌ها ساعت ۱۶۰۰ به وقت تهران
مهم‌ترین تحولات ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت