اندازه متن
Aa Aa

پیک شادی و طنز

پیک شادی

هر هفته پنجشنبه
۲۰:۴۵ به وقت ایران
۱۹:۱۵ به وقت اروپا
مجموعه طنزهای سیاسی سیمای آزادی