آخرین اخبار ایران و جهان در یک نگاه ۱۷۳۰ –سه شنبه ۲۵اردیبهشت۱۳۹۷

آخرین اخبار ایران و جهان در یک نگاه  1. اعتراض و اعتصاب در شهرهای میهن

  2. مشهد:‌ اعدام دو زندانی در ملاعام

  3. کرمان:‌ دومین روز اعتصاب بازار بزرگ آزادی