آخرین اخبار ایران و جهان در یک نگاه ۱۹۳۰ –یکشنبه ۳۰اردیبهشت۹۷

آخرین اخبار ایران و جهان در یک نگاه  1. تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در مشهد

  2. اعتراض و اعتصاب در اراک،  اهواز و اندیمشک

  3. تظاهرات بزرگ مردم شاهرود