آخرین اخبار ایران و جهان در یک نگاه ۱۷۳۰ –دوشنبه ۳۱اردیبهشت۹۷

آخرین اخبار ایران و جهان در یک نگاه  1. تجمعهای اعتراضی در اهواز، اندیمشک، اراک، لرستان و بندرعباس

  2. اسکای نیوز: قیام کازرون را نه آتش گشودن و نه دستگیری؛ یارای خاموش کردن نیست

  3. ضرب و شتم یک جوان قیام آفرین در کازرون و قتل یک هموطن کولبر