چلچراغ ۱۰مرداد۱۳۶۱ حماسه نبرد و شهادت فرمانده سیاوش سیفی

چلچراغ ۱۰مرداد۱۳۶۱ حماسه نبرد و شهادت فرمانده سیاوش سیفی و ۴۰ قهرمان دیگر مجاهد خلق در تهران 

صبح دهم مرداد سال ۶۱ , به هنگامی که حلقات محاصره گرداگرد چندین پایگاه تکمیل شد و تعداد کثیری مزدوران تا دندان مسلح خمینی آخرین دستورات را دریافت کردند, صدای شلیک و انفجار سکوت صبحگاهی تهران را فرو ریخت و تهاجم وحشیانة مزدوران خمینی به پایگاههای مجاهدین در چندین نقطه شهر آغاز شد. نبرد ساعت ها به طول انجامید, تعدادی از زنان و مردان دلاور مجاهد خلق موفق شدند, با استفاده از فرصت های مناسب و در پناه آتش دیگر یاران خود حلقة محاصره دشمن را شکسته و با حمایت های بیدریغ مردم به دیگر پایگاه ها بروند. و تعدادی از قهرمانان دلاور مجاهد خلق , پس از ساعت ها نبرد و شلیک آخرین گلوله های خود سرانجام به پیمان نامة خود با خدا و خلق مهر خون نهادند و بسوی خدا شتافتند.

در رأس این مجاهدین قهرمان , فرمانده قهرمان مجاهد شهید سیاوش سیفی می رزمید, و سایر شهیدان  این حماسه عبارتند بودند از:

فاضله مدد پور

باقر آل اسحاق

هادی آمر طوسی   ( حسین)

جعفر آمر طوسی  (فرشاد)

افسانه امینیان

فاطمه اثنی عشری ( رویا)

نوذری احسنی

عصمت احمدی

علی محمد بیاتی کُمیتَکی  ( داوود )

امیر بیژن یار

زبیده جعفری ثانی  ( ماهرخ)

علیرضا حسینی

سهیلا بنی قاضی

مریم حسینی

مریم خدائی صفت

شهاب راسخ دهکردی

علی رحمانی

ناهید رحمانی

اعظم رضائی

طاهره زاهدی

فائزه زائریان مقدم

مهدی زائریان مقدم

احترام السادات کرباسی  ( مادر زائریان)

صدیقه شمس فرد ( افسانه)

اردلان صفی یاری

فاطمه ضیائی میرزائی   ( فرح)

هادی غلامی

سیدمحمد غیاث سعیدی

فرهاد فتح پور پاکزاد

افشین قهرمانی

زهره گودرزی

محمد لقا برازنده

کاظم محمدی گیلانی (مهرداد)

محسن مورعی

سید مصطفی موسوی

ناهید میری چیمه  ( هاجر)

محمد نوائی روشندل

طاهره وزیری ( سهیلا)

و حسن سلیمانی