اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران


اعتصاب و تحصن معلمان و فرهنگیان امروز یکشنبه در شهرهای مختلف ایران شروع شده است

 معلمان شریف در شهرهای پاوه، اسلام آباد غرب، یزد،کرمانشاه، شیراز، مریوان،مشهد، ایلام، گناباد، تربت حیدریه،

تبریز، آمل، گرمه، لامرد، سنندج، سقز، شهرک قدس تهران، سروآباد و شمار دیگری از شهرهای ایران در اعتصاب هستند

اعتصاب معلمان در اعتراض به وضعیت معیشتی، مشکلات شغلی و فشارها و فضای امنیتی صورت گرفته است

دانش آموزان در شهرهای مختلف حمایت خود را از معلمان اعتصابی اعلام کردند
لطفا به اشتراک بگذارید: