This browser does not support the video element.

گفتگو با فرشته اخلاقی – جمع‌آوری اسامی و مشخصات شهیدان قتل عام سال۶۷

ویژه برنامه جنبش دادخواهی – ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

جمع آوری اسامی و مشخصات شهیدان مقاومت ایران به ویژه شهیدان قتل عام 67 یکی از حماسه های خاموش در مقاومت ایران است. به ویژه بخش اصلی این جمع آوریها که در داخل ایران در شرایط اختناق مطلق و سرکوب سیاه آخوندی صورت گرفته است. این فعالیتها از سال 1362 آغاز شد و در نهادی به نام واحد تحقیق شهیدان مقاومت ایران متمرکز شد. این واحد در طول سالیان با اتکا به فعالیت هواداران مقاومت در داخلی ایران توانست کار درخشان جمع آوری اسامی و مشخصات بخشی از شهیدان را انجام بدهد. کاری که البته با عبور از شرایط سخت و فعالیتهای سنگین و شبانه روزی و هم‌چنین فداکاری کسانی که در داخل میهن رشتة اصلی این فعالیتها را در دست داشتند و شماری از آنها نیز در این راه جان خودشون را تقدیم راه آزادی مردم ایران کردند همراه بود. فرشتة‌ اخلاقی یکی از دست اندرکاران واحد تحقیق شهیدان در گفتگو با ویژه برنامه جنبش دادخواهی می‌گوید: گفتن از شهیدان ومخصوصا شهدای قهرمان تابستان 67 که در عین مظلومیت به دار کشیده شدند آسان نیست.

هرکدام را که جلوی چشمم می آورم و قهرمانی هاوحماسه هایشان را درنظرمی آورم ، براستی منقلب میشوم . هربار در برابرتک به تک این قهرمانان سرتعظیم فرود می آرم واحساس دین می کنم. واقعا درود وهزاران درود بر شرف وآزادگی همگیشون.

شهدا ومخصوصا این30هزار گل سرخ ، با حماسه هایی که هرکدومشون خلق کردند، تا دنیا دنیاست زنده وجاویدند. و شک ندارم روزی که همه مردممون داستانها وزندگینامه های آنها را بدانند می فهمندکه هرکدوم چه جوانها وچه جواهرهای فداکاری بودند. وچطور بخاطر آزادی ورهایی مردمشان زیر بار ظلم حاکمیت غاصب وجنایتکار نرفتند و نه گفتند، قطعا که بیش از هرزمان دیگری به آنها افتخار می کنند وسربلند می شوند

اینها قهرمانانی بودند که اغلب 7سال را در زندان گذرانده بودند ومرگ با عزت را به زندگی ذلیلانه و”خوار وخفیف وخائنانه” ترجیح دادند به ”هیات مرگ نه گفتند وبر هیبت مرگ خندیدند”.

در واحد تحقیق شهیدان، که دست اندر کار تحقیق در مورد شهیدان مقاومت ایران به ویژه شهدان قتل عام سال67 هستیم ، اطلاعات جدید در این مدت زیاد بود به همین دلیل هست که اساساً لیستی که از شهیدان قتل عام داشتیم ارتقا پیدا کرده که در آینده منتشر هم خواهد شد.

من نام و مشخصات شماری از شهیدان رو یادداشت کردم که در این برنامه توضیح بدم. شهیدانی که اغلب از دانش آموزانی بودند که 13، 14 سال بیشتر نداشتند و بسیاری از اونها زیر 18 سال بودند که دستگیر شده بودند، آنهم به چه جرمهایی؟! مثلا ساعتی شرکت در تظاهراتی ویا در دست داشتن یک نشریه مجاهد ویا بقول فلاحیان جنایتکار برای خرید چند عدد نان برای خانه... وبعدهم 7 سال در زندان نگه داشتن وانواع واقسام شکنجه های وحشیانه ورذیلانه را اعمال کردن ونهایتا درجریان قتل عام ، که به سنین 21 و2و3سال رسیده بودند، اعدام کردند.

تعدادی از ورزشکاران شهرستانها را هم یاداشت کردم بایاد پهلوان غیرتمند شهیداصغر یحوی پورکه درود بر غیرت وشرافتش.

تعدادی هم از اطبا ومتخصصین وهنرمندان ویاداشت کردم وبعد هم

در یک کلام از هر قشری وسنی...بدون هیچ ترتیب و آدابی...

سؤال: در تحقیقاتی که شما می کنید، آیا نکات و خاطراتی که همرزمان شهیدان در مورد اون شهید دارن هم دنبال می شه؟ مثلا از روحیة ایستادگی و پایداری اونها؟

در مورد روحیات و سربلندی این شهیدان یادداشتهای زیادی دریافت کردیم. فقط باید خیلی خلاصه بگم که اکثرشان با یاد برادر مسعود وبه عشق او و ایمانی که بهش داشتند مبارزه را انتخاب کرده بودند وتا آخر هم به پیمانی که بسته بودند وفا کردند و قاطع واستوار ایستادند و بهیچوجه حاضر نشدند که کمترین امتیازی به رژیم پلید بدهند . بواقع عاشق راه وآرمانشان بودند و جالب اینکه بعضا اصلا او را ندیده بودند،و از آرزوهاشون می گفتند که کاش زمانی از نزدیک ببینیمش. ویاصدایش را بشنوند. وبا همین عشق خالصانه وصادقانه توانستنددر برابر هیولاها تا آخر بایستند و مزدوران خمینی را به ستوه بیاورند.

فرشته اخلاقی در پایان می افزاید: از همه هموطنان عزیزم وهمه یاران مقاومت ،چه در داخل کشور وچه خارج درخواست می کنم که کمک کنند واز ارسال هرگونه خبر واطلاع ویا عکس ودستخطی و... از شهیدان که نزدشان هست ویا می دانند که چگونه می شود بدست آورد دریغ نکنید . باور داشته باشند که قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود! وباور داشته باشند که باهمت جمعی می شود هرچه زودتر به این مهم که در راستای سرنگونیست نزدیک ونزدیکتر بشویم. ومی توانیم همه قاتلان ودست اندرکاران اون جنایتهای هولناک را به پای میز محاکمه بکشونیم .
لطفا به اشتراک بگذارید: