اعتصاب و اعتراض کارگران فولاد اهواز یک ماهه شد

سی امین روز اعتصاب و تظاهرات کارگران فولاد اهواز

یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷

روز یکشنبه ۱۸آذر۹۷ کارگران گروه ملی صنعتی اهواز سی امین روز اعتصاب و بیست و چهارمین روز اعتراض و تظاهرات خود را در مقابل مراکز رژیم در شهر اهواز ادامه دادند. کارگران ضمن راهپیمایی در خیابانهای شهر اهواز، سایر هموطنان را به حمایت از اعتراضات خود فراخواندند
لطفا به اشتراک بگذارید: