This browser does not support the video element.

گزارش پایانی کهکشان سه روزه ( تیر ۹۶) تقدیم به اشرف نشان ها و یاران مقاومت ایران

گردهمایی های سه روزه مقاومت ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی - پاریس 9، 10 و 11 تیر 1396

گزارشی فشرده از دریایی کار و تلاش صمیمانه تقدیم به همة اشرف‌نشان‌ها و یاران مقاومت

گزارشی فشرده از دریایی کار و تلاش در برپایی گردهمایی های سه روزه مقاومت، تقدیم به همة اشرف‌نشان‌ها و یاران مقاومت ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی

 

شرکت 600 شخصیت سیاسی و هیأتهای پارلمانی و دیپلماتیک از 5 قارة جهان در گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس،پیام‌های 70 شخصیت‌ برجسته و منتخبان مردم آمریکا و کشورهای اروپایی

 

 پخش زنده در شبکه های تلویزیونی و کارزار بزرگ اینترنتی در شبکه های اجتماعی ، بازتابهای جهانی مطبوعاتی و ویژه نامه 20 صفحه‌یی واشینگتن‌تایمز درباره گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

 
لطفا به اشتراک بگذارید: