پیام مریم رجوی به اعتراض بازنشستگان متجمع در جلوی مجلس رژیم ایران

پیام مریم رجوی به اعتراض بازنشستگان متجمع در جلوی مجلس رژیم ایران-تهران –چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷-برای چندمین بار آنها به اعتراض مبادرت میکنند. 


 

روز چهارشنبه۱۲ دی ۹۷ بازنشستگان در اعتراض به عدم پاسخگویی به مطالبات شان در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند.

آنان خواستار آزادی زندانیان سیاسی و کارگران و معلمان زندانی شدند.

نیروی سرکوبگر انتظامی دو نفر از معترضین را دستگیر کردند که جمعیت با شعار، بیشرف بیشرف به مقابله با آنها پرداختند

جمعی از بازنشستگان کشوری در مشهد نیز در اعتراض به عدم پاسخگویی به مطالباتشان در خیابان آبکوه تجمع کردند.

 

پیام خانم رجوی


خانم مریم رجوی به بازنشستگان شریف در تهران و مشهد و دیگر شهرهای کشور و کشاورزان غیرتمند و زحمتکش اصفهان که

علیه ستم و تبعیض نظام آخوندی به‌پا خاسته اند،‌ درود فرستاد و گف:

نیروهای سرکوبگر با بسیج سرکوبگرانه و اعمال محدودیتها و بازداشت معترضان بیهوده تلاش می‌کنند؛

این اعتراضات را متوقف کنند. وی عموم هم‌میهنان به ویژه زنان و جوانان را به حمایت از این اعتراضها فراخواند و گفت:

اعتراضات، تظاهرات و خیزشهای اقشار مختلف مردم دوشادوش کانونهای شورشی تا پیروزی نهایی ادامه می یابد.
لطفا به اشتراک بگذارید: