حقیقت ایرانی ـ گزارش اولین انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی ـ قسمت چهارم

از کاندیداتوری مسعود رجوی برای ریاست جمهوری بیشتر بدانیم

در اولین دوره ریاست جمهوری در ایران بعد از انقلاب ضد سلطنتی مسعود رجوی کاندید نسل انقلاب شد.

کلیپ حاضر و شماره‌های بعدی آن که تا ۹ قسمت ادامه پیدا میکند،

به همین موضوع پرداخته و ماجراهای آن ایام را بطور کامل به تصویر کشیده است.

کلیپ حاضر قسمت  چهارم از ۹ کلیپ تهیه شده، میباشد.

این مجموعه به اسم حقیقت ایرانی، گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی  در دی ماه ۵۸ را به تصویر کشیده است. که
تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران میباشد.

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: