تبیین جهان- قسمت۳ – مسعود رجوی

نگاهی به پاسخ اسلام به ۳مسئله اساسی ایدئولوژی