تبیین جهان – قسمت۵ – مسعود رجوی

اندازه متن
Aa Aa

– تفاوت تشریح و تبیین ، یا علم و فلسلفه

– ارتباط سیستماتیک اصول

– طرح مسأله

– روش کار