تبیین جهان – قسمت۸ – مسعود رجوی

– بطلان روشهای عقلانی و حسی محض

– اشاره یی به روش قرآن ، در رابطه با شناخت وتبیین جهان