تبیین جهان – قسمت۱۲ – مسعود رجوی

  • – نظر قرآن درباره فرضیه های تکاملی

  • – تعریف تکامل، نظریه تکامل