تبیین جهان – قسمت۱۳ – مسعود رجوی

نگاهی به نظریات غیرتکاملی