تبیین جهان – قسمت۱۷ – مسعود رجوی

اندازه متن
Aa Aa

نخستین قاعده تکامل : پیچیدگی ، یا گذار مداوم از کهنه به نو

    بخش چهارم  :

-آیا محدودیت فازهای تکاملی نشان از محدودیت کل دنیای مادی ندارد؟

– آیا تکامل اجتماعی پایان خط است ؟

– قانونمندیهای ویژه هر مرحله تکاملی