تبیین جهان – قسمت ۱۹ – مسعود رجوی

اندازه متن
Aa Aa

نخستین قاعده تکامل : پیچیدگی ، یا گذار مداوم از کهنه به نو

    بخش ششم  و پایانی قاعده اول تکامل :

– نتایج تبعی قانون پیچیدگی

– افزایش کیفیت نسبت به کمیت

– پرسش اساسی