تبیین جهان – قسمت۲۱ – مسعود رجوی

اندازه متن
Aa Aa

دومین قاعده تکامل: «شتاب » یا «حرکت روز‌افزون جریان تکامل»

    بخش دوم: عوامل شتاب دهنده در مراحل مختلف تکامل

۱-  عوامل شتاب دهنده تکامل،درمراحل پیش از تکامل اجتماعی

          – کاتالیزورها