تبیین جهان – قسمت۲۳ – مسعود رجوی

اندازه متن
Aa Aa

سومین قاعده تکامل :«جهت‌داری» یا «برگشت‌ناپذیری»  جریان تکامل

    بخش اول:

        –  تعریف و بررسی «جهت‌داری» درمراحل مختلف تکامل