تبیین جهان – قسمت۲۵ – مسعود رجوی

اندازه متن
Aa Aa

سومین قاعده تکامل : «جهت داری» یا «برگشت ناپذیری» جریان تکامل

بخش سوم و پایانی قاعده سوم تکامل :

ـ برخی از نتایج جهت داری

– پرسش اساسی