تبیین جهان – قسمت۲۶ – مسعود رجوی

اندازه متن
Aa Aa

چهارمین قاعده تکامل : «تطبییق» یا «وحدت»، قاعده اساسی تکامل

بخش اول :

تعریف و بررسی تطبیق در مراحل مختلف تکامل

(قسمت اول)