تبیین جهان – قسمت۳۰ – مسعود رجوی

اندازه متن
Aa Aa

چهارمین قاعده تکامل :«تطبیق» یا «وحدت» ، قاعده اساسی تکامل

                                    بخش پنجم :

۱-   اشاره ای به اجتهاد یا تطبیق وتعمیم اصول عام با شرایط خاص ، دراسلام

        ۲- دو اسلام سراپا متضاد