تبیین جهان -قسمت۳۴ – مسعود رجوی

اندازه متن
Aa Aa

چهارمین قاعده تکامل: «تطبیق» یا «وحدت»، قاعده اساسی تکامل

نظری به قرآن:

                   – عبادت وعبد

                    – مضمون سیاسی – اجتماعی «کفر»

                    – قربانی، رمز تکامل