تبیین جهان – قسمت۳۶ -مسعود رجوی

اندازه متن
Aa Aa

چهارمین قاعده تکامل :«تطبیق» یا «وحدت» قاعده اساسی تکامل

وحدت یا یگانگی

                            – شعارهمه انبیا

                         –   معیارتکامل یک تشکیلات انقلابی

                         –   معیار اصالت عبادات واحکام

                        –   گناه وثواب

                        –   گناه وثواب نسبی ومطلق