مسعود رجوی-تبیین جهان-قسمت ۴۳

اندازه متن
Aa Aa

علم وفلسفه

– علم چیست؟

۱- تجربه ، شیوه بدست آوردن ومعیارعلم

۲  – تاکید علم بربخش کمی واقعیات

۳- اتکای علم به فلسفه