مسعودرجوی-تبیین جهان – قسمت۴۹

اندازه متن
Aa Aa

 – پایگاه و مبنای علمی فلسفه

 نتیجه گیری های فلسفی  نباید با علوم قطعی و موثق در تضاد باشد

 تفاوت فلسفه متکی به علم، با «فلسفه علمی » به معنای مشهور

 نتیجه گیری‌های فلسفی در هر دوره تاریخی، دارای ارزش نسبی هستند، نه مطلق