تهاجم خامنه‌ای به روحانی در دیدار سران سه قوه – چالشها ۲۷ خرداد ۱۳۹۶

اندازه متن
Aa Aa

در برنامه این هفتهٔ چالشها اظهارات خامنه ای در تاریخ ۲۲ خرداد در دیدار با سران سه قوه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.  خامنه ای در  سخنرانی  خود دردیدار سران قوا، مستقیماً و در حضور سایر مقامها و مهرههای رژیم با روحانی مقابله کرد و سراسر سخنرانی خود را به خط و نشان کشیدن  و تهاجم  به روحانی اختصاص داد.  محمد علی توحیدی معتقد است خامنه‌ای به این وسیله با وارد کردن فشار بسیار به روحانی سعی می‌کند قبل از موعد تنفیذ کابینه که در مرداد ماه خواهد بود امتیازات لازم را در ترکیب دولت از روحانی بگیرد.  محمدعلی توحیدی در پاسخ به این پرسش که مخاطب حرفهای خامنه ای در مورد مرز سرخهایش در برجام در دیدار با سران سه قوه چه کسانی بوده اند می‌گوید روی صحبت خامنه ای با روحانی و باند رقیب است و اساسا طرف آمریکایی اهمیتی برای این گونه اظهارات قائل نیست. بنابراین در اینجا هم منظور خامنه‌ای از این اظهارات اعمال فشار بر روحانی قبل از جریان تنفیذ کابینه است.  حرف اصلی خامنه‌ای به روحانی این است که مبادا پاسداران، بسیجیها و این ارگانهای وابسته به خامنه ای را کنار بگذارد.

محمدعلی توحیدی در بخش دیگری از این گفتگو وضعیت رژیم بعد از انتخابات را «ادامه بحران» پیش بینی می‌کند.