۴شکست خامنه‌ای در نمایش انتخابات – چالشها ۱۲ خرداد ۱۳۹۶

اندازه متن
Aa Aa

  • اطلاعیه جمنا: بدترین تخلفات انتخاباتی و شکستن رکورد پول پاشی

    اطلاعیه  باند خامنه ای موسوم به جمنا که چند روز پس از اعلام نتایج نمایش انتخابات رژیم منتشر شد از یک طرف از بدترین تخلفات انتخاباتی و شکستن «رکورد پول پاشی» در این نمایش خبر می دهد و از طرف دیگر  این نمایش را «سرمایه‌یی برای انسجام بخشی» به رژیم توصیف می‌کند. محمد علی توحیدی توضیح می‌دهد اطلاعیه باند خامنه‌ای بیش از هر چیز بیانگر این حقیقت است که نمایش انتخابات آخوندی نه تنها هیج مسئله‌یی از بحران درونی رژیم حل نکرده است بلکه با تحمیل زهر شقه به رژیم جنگ و جدال باندها را تشدید کرده است و این یک شکست برای خامنه ای محسوب می‌شود. سه شکست دیگر خامنه ای عبارتند از شکست در یک پایه کردن رأس  نظام، شکست در جلوگیری از قطبی شدن جامعه و کشیده شدن کشمکشهای درونی رژیم به سطح جامعه و بالاخره شکست خامنه ای در بستن شکافها در درون باند خودش. محمد علی توحیدی در مورد این ۴شکست در این برنامه توضیح می دهد.