مسعود رجوی-تبیین جهان – قسمت۵۰

اندازه متن
Aa Aa

–  طرح وحی از طرف انبیا

–  مروری برتفاوتهای علم و فلسفه

–  طیف تبیینات مختلف

  • ورود به تبیین

  • مسئله اساسی