مسعود رجوی -تبیین جهان – قسمت۵۵

اندازه متن
Aa Aa

آشنایی با برخوردهای مکانیکی در زمینه های مختلف

–  در حرکت

–  در شناخت

–  در علیت