مسعود رجوی-تبیین جهان – قسمت۵۸

اندازه متن
Aa Aa

تبیین ماتریال مکانیکی وجود

– تشریح کلی

  – قانونمندی، نافی تصادف

 – نظریات دانشمندان درباره مراحل مختلف تکاملی