تبیین جهان – قسمت۵۹ – مسعودرجوی

اندازه متن
Aa Aa

تبیین ماتریال مکانیکی وجود

– رابطه احتمال وتصادف

 – حساب احتمالات

– پیش آمدهای متساوی الامکان یا هم تراز

– اعداد بزرگ و احتمالات