اندازه متن
Aa Aa

انور مالک – نویسنده و روزنامه‌نگار از الجزایر، عضو پیشین هیأت جامعة عرب برای سوریه

به نام خلقهای آزادیخواه و مبارز علیه استبداد و علیه فاشیسم دینی

به نام خلقهای تحت ستم از سوی رژیم ولایت فقیه در سوریه اشغال شده و به یاری خداوند سوریه آزاد، در عراق، در لبنان و در یمن. به نام تمامی آنها،

خوش آمد میگوییم به تمامی حاضران گرامی، بههمراه مقاومت ایران در کنفرانس بزرگ آن شرکت میکنیم که همواره از آزادی مردم ایران قبل از هر چیز دفاع می کند و همچنین،  برای آزادی دیگر خلقها که از ظلم آخوندها و شبه نظامیان تروریست آن، از سپاه پاسداران تا حزب الله و عواملش در یمن و دیگر نقاط. رنج میکشند

بهنام فلسطین عزیز ما که همواره به عنوان موضوع اصلی ما باقی میماند و سایر موضوعات تنها از پیامدهای این مسئله پایهیی هستند.

ما بهخوبی درک میکنیم که تمامی جنگها و خونریزیها و کشتارها و تجزیه فرقهگرایانه که عمق دنیای اسلامی را هدف قرار داده است، از تهران و رژیم ولایت فقیه برآمده است، بنابراین پیروزی مقاومت ایران، پیروزی عدالت و پیروزی کسانی است که از تروریسم سپاه پاسداران رژیم و وابستگان آن رنج میکشند

ما از مقاومت ایران همواره پشتیبانی و حمایت میکنیم و در کنار آن تا آزادی تهران از این فاشیسم دینی ، میایستیم

خوشامد میگوییم به همگی شما، خوشامد میگوییم به همگی شما در کنفرانس مقاومت ایران و میگوییم که شورای ملی مقاومت ایران به ریاست خانم مریم رجوی، ما با شما هستیم و از شما حمایت میکنیم تا از ما به زودی در تهران پایتخت. استقبال کنید. با تشکر بسیار از شما.

گردهمایی بزرگ مقاومت – سخنرانی انور مالک، نویسنده و روزنامه نگار از الجزایر