اندازه متن
Aa Aa

مارتین والتون – شهردار ویلپنت

خانمها و آقایانی که به اینجا دعوت شده‌اید، ایرانیان عزیزی که از اقصی نقاط جهان آمده‌اید،

بنام شهر ویلپنت به همگی شما خیر مقدم می‌گویم. مایه خوشوقتی من است که از شما که در این شمار زیاد، با همه تنوعتان، شور و شوقتان و عشقتان به آزادی در اینجا گرد هم آمده‌اید، استقبال به عمل بیاورم. اراده شما برای اینکه روزی دموکراسی را در میهن زیبایتان برقرار کنید، همان اراده‌ای است که شما را همانند یک تن واحد و همانند قلب ایران آزاد که امروز در ویلپنت می‌تپد، گرد هم آورده است.

همچنین مایه افتخار من است که از رئیس‌جمهور شما خانم مریم رجوی استقبال کنم ، و از همه شخصیتهایی که علیرغم تعلقات مختلف سیاسی، در ارزشهای آزادی، برابری و برادری که ارزشهای جهان‌شمول امروز به شمار می‌آیند، با شما همراه شده‌اند.

گردهمایی پاریس – سخنرانی مارتین والتون