اندازه متن
Aa Aa

نصر حریری – رئیس هیأت مذاکره اپوزیسیون سوریه

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

سال گذشته در چنین روزهایی سخنرانی کردم و آرزو کردم جلسه آینده در دمشق باشد یا در صنعا یا بغداد یا تهران یا در قدس که از صمیم قلب به آن نزدیک هستیم. رژیم بدسرشت (ایران) در منطقه دخالت میکند و ویرانی و تباهی و فساد را ترویج میکند، این رژیم مجرم بر پایه افکار و سیاستها و اقدامات فرقهگرایانه و کینه توزانه بنا شده است.

این رژیم جنایتکار تروریسم را بهوجود میآورد و آنرا پرورش میدهد. مصدر و رأس این تروریسم، همین رژیم جنایتکار است که عراق را اشغال کرده است. این رژیم جنایتکار در کشور من سوریه تقریبا هشتاد هزار نفر مزدور جیرهخوار و سرباز ؛ برای کشتار شهروندان، برای کشتار کودکان و زنان وارد کرده است. این رژیم جنایتکار سازمانهای فاشیستی و تروریستی مانند حزب الله در لبنان و حزب الله در عراق و حوثیها در یمن و دیگر سازمانهای تروریستی را پرورش میدهد.  این موجودیت، جز زبان عمل و فشار چیزی نمیفهمد.

به عقیده من هر آنکس که در سالن حضور دارد، بیشتر کشورهای جهان را نمایندگی میکند همگان به این (نتیجه) رسیدهاند که باید از سیاست حرف زدن به سیاست عمل کردن رو بیاوریم. ما باید تلاش جمعی سازمان یافته و پیشرو و سازندهیی را در پیش بگیریم. که  با هدف ریشه کنی این رژیم جنایتکار صورت گیرد ؛ این تلاشی است برای حمایت از ابتکارات منطقهیی و در رأس آن طوفان قاطع که بازوهای تروریستی رژیم آخوندی در منطقه را نابود خواهد کرد. این تلاش در صدد است تا سپاه پاسداران رژیم ایران و شبه نظامیان در ارتباط با آنرا از سوریه و عراق و یمن و لبنان و تمامی کشورهای دیگر که این رژیم در آن ویرانگری میکند اخراج کند. تا این منطقه از جهان به امنیت و آرامش و ثبات که خواستار آن هستیم، دست یابد،

هر کس که در جنگ خود با تروریسم جدی است، باید سمت و سوی خود را به جانب  شرق و علیه رژیم تهران قرار بدهد و این رژیم فاشیستی را سرنگون سازد. (در این صورت) خواهید دید تمامی این شبه نظامیان مسلح و تروریست ذوب  و یک شبه ناپدید خواهند شد.

این تلاش جمعی باید در پی این باشد که رژیم آخوندی را به محاصره در بیاورد در سطح بالای بینالمللی، ما باید به این رژیم در ملل متحد فشار بیاوریم، ما باید تلاش کنیم این  رژیم را بخاطر جنایتهای جنگی و جنایات  علیه بشریت محکوم کنیم و  از سازمان همکاری اسلامی بیرون کنیم تمامی کشورهای جهان، کشورهای عربی و اروپایی و غربی باید همکاری با رژیم آخوندی در تهران را متوقف کنند.  و باید  همکاری سیاسی و اقتصادی و فرهنگی با آن را، تا ایجاد یک تغییر حقیقی برای دموکراسی و برای آزادی، و همزیستی مشترک و مسالمت آمیز که بر احترام به حقوق همگان بنا شده است، متوقف کنند.

تا آنزمان که هدف ما مشترک است و نبرد ما با شما نبردی واحد است، من از این جایگاه به تشکیل یک جبهه مشترک با شورای مقاومت ایران که هدف آن قرار دادن طرحها و دیدگاههای و هماهنگی کارها برای سرنگون کردن این رژیم فاشیستی است،  فرا میخوانم.

برادران و خواهرانم در شورای مقاومت ایران، برادران و خواهرانم در تمامی احزاب و جریانات سیاسی، از طرف خودم و همکارانم و از طرف خلق جنگنده و مبارز سوریه برای آزادی و کرامت، میگویم که ما با شما هستیم، از مبارزه شما حمایت میکنیم، در کنار شما میایستیم تا همگی به هدفی که به دنبال آن هستیم برسیم.

زنده باد سوریه آزاد و سرفراز، زنده باد مردم مقاوم ایران علیه رژیم آخوندی، آزاد و سرفراز…

نگاه کنید همگی به این تصویر زیبا از بالای این جایگاه، که پرچم انقلاب سوریه با پرچمهای شورای مقاومت ایران در هم آمیخته و در اهتزاز است. این بر وحدت نظرگاه و وحدت هدف تأکید میکند. آرزو میکنیم که بتوانیم آنرا بهطور حقیقی و در میدان عمل،  در بالاترین سطح هماهنگی و انسجام و کار مشترک منعکس کنیم.

 دوباره میگویم، از خداوند قادر متعال میخواهیم گردهمایی آینده ما در تهران باشد و در دمشق و بغداد و صنعا و در قدس شریف، و خداوند این کار را محقق میکند، اگر بپاخیزیم و به این تلاشهای خالصانه اقدام کنیم ، خداوند ما را ترک نخواهد کرد و خوار نخواهد شمرد…

به شما میگویم که صد سال به از این سالها و «ایران آزاد»

خلق خواهان سرنگونی رژیم بشار اسد جنایتکار است

خلق خواهان سرنگونی رژیم آخوندی در تهران است

خلق خواهان سرنگونی تمامی نظامهای دیکتاتور و خودکامه در جهان است

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران – سخنرانی نصر الحریری