اندازه متن
Aa Aa

دکتر آلخو ویدال کوادارس-رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت 

دوستان عزیز

مایه خوشوقتی بسیار است که یک سال دیگر در این گردهمایی بزرگ برای گرفتن جشن دراینجا باشم.

ابتدا مایلم بهترین سلامهای خودم را به تمامی اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران که از لیبرتی به آلبانی آمده‌اند بفرستم. این اولین بار است که ما با هم در این گردهمایی هستیم، بدون نگرانی در باره سلامت اشرفیان و این یک خبر بسیار عالی است.

انتقال امن به آلبانی در سال گذشته، یک دست آورد بزرگ و (متقابلا)،  یک شکست استراتژیک برای رژیم آخوندی بود که برای قتل عام همه آنها طراحی کرده بود. این قهرمانان در سخت‌ترین شرایط علیه رژیم حاکم بر ایران، ایستادند. آنها نمونه وفاداری به آزادی، دموکراسی و برابری زن و مرد، برای مردم ایران بوده و هستند.

دوستان عزیزم از اشرف، اشرفیان عزیز، شما امروز سمبلهای واقعی برای ما هستید. من عمیقاً احساس میکنم که جنگیدن با هم و همراه شما علیه این حکومت خودکامه در تمامی این سالها، معنای جدیدی به زندگیمان داده است. هر روز ما شاهد پیروزی های بیشتری در برابر رژیم هستیم، پیروزیهای جدید مقاومت ایران. گردهمآیی بزرگ امروز، نمونه روشنی است که شورای ملی مقاومت ایران و ریاست جمهوری مریم رجوی جایگزین واقعی آخوندها و تنها شانس واقعی برای تغییر دموکراتیک در ایران است. دولتهای غربی، باید آنرا برسمیت بشناسند و با شورای ملی مقاومت گفتگو کرده و همکاری کنند؛ زیرا (این) رژیم آینده‌ای ندارد و در نتیجه حمایتی نیز در داخل ایران ندارد. تنها چیزی که رژیم را در قدرت نگهداشته، سرکوب و ترور است. اگر ایرانیان میتوانستند ارادهشان را بدون فشار و تحمیل ابراز کنند، رژیم یک دقیقه هم دوام نمیآورد.

بیانیه اخیر ۲۶۵ عضو پارلمان اروپا، شاخص روشنی بود که قانونگذاران اروپایی نگران حقوق بشر وحقوق زنان در ایران هستند. آنها فراخوان دادند که سپاه پاسداران (باید) در لیست تروریستی قرار بگیرد. الان زمان آنست که تروریستهای واقعی در لیست قرار بگیرند.

دوستان عزیز، اگر ما واقعاً به پرنسیپهای خودمان باور داریم، باید درک کنیم که اگر برای منافع کوتاه مدت اقتصادی،  از این پرنسیپ‌ها دست برداریم، هر دو آنها را از دست خواهیم داد.

اگر ارزشهای ما جهانی است، باید از آنها دفاع کنیم؛ نه تنها در خانه‌مان در اروپا، بلکه در تمام دنیا. بهمین دلیل ما اینجا هستیم. ما از شما حمایت خواهیم کرد تا پیروزی نهایی.

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران – سخنرانی دکتر آلخو ویدال کوادراس