اندازه متن
Aa Aa

نجات الاسطل-نماینده پارلمان فلسطین

خواهر مبارز، رییس جمهور مریم رجوی، خواهران و برادران در سازمان مجاهدین خلق ایران

نمایندگان از هیأتهای مختلف

مهمانان گرامی

از طرف هیأت فلسطین، درود میفرستم به شما درودهای مبارزاتی و آزادیخواهانه. نزد شما آمدیم از فلسطین، سرزمین مبارزین و مبارزه، سرزمین شهدا، سرزمین خون چکان در قلب کشورهای عربی، آرمان مرکزی همه اعراب و مسلمانان و همه آزادیخواهان در جهان. همچنین نزد شما آمدیم از سرزمین قدس شریف از سرزمین حرم شریف ابراهیم و سرزمین کلیسای مهد و کلیسای قیامت. نزد شما آمدیم تا در این گردهمایی عظیمی که نشاندهنده اراده مردم ایران است شرکت کنیم، (این) نشاندهنده عمق روابط تاریخی فلسطین (با مقاومت ایران) است که از ابتدای برپایی انقلاب فلسطین به ریاست شهید مرحوم ابوعمار، شروع شد. بعد از آن هم پرچم این روابط توسط رییس جمهور محمود عباس ابومازن و رهبری فلسطین حمل میشود.

خواهران و برادران، ما تأکید میکنیم بر حمایت از مبارزه شما، برای آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و پایان دادن به نظام آخوندی در ایران و جایگزین کردن آن با یک حکومت دموکراتیک و آزاد که به کرامت انسانی احترام بگذارد، عدالت را برای همه مردم ایران محقق کند، فرقه‌گرایی کین‌توزانه را از بین ببرد، حقوق‌بشر را برقرار سازد و تعصب مذهبی، بنیادگرایی و خشونت را از بین ببرد.

با تلاشهای همگی ما و تلاشهای شما این فرصت را به این رژیم نمیدهیم که خواب هژمونی اش بر منطقه عربی را محقق کند و بتواند از جنبشهای بنیادگرا حمایت کند چه این جنبشها در سوریه باشد یا عراق یا بحرین و یا در فلسطین. ما میگوییم که با تلاشهای ما و شما آرزوی مردم ایران را برای آزادی، عدالت و دمکراسی محقق میکنیم. ما با شما و مبارزه شما هستیم ما با مقاومت شما و تلاشهای وقفه ناپذیر و مستمر شما و برای حمایت مردم ایران بمنظور رسیدن به آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستیم. مسیر انقلاب و مبارزه، مسیری طولانی است که نیازمند فداکاری تمام عیار است، فدا و جهاد با مال و نیروی انسانی و مبارز که نیازمند صرف وقت و تلاش است. اما در پایان اراده خلقها پیروز خواهد شد و پیروزی بی شک فرا خواهد رسید. به همین مناسبت فرصت را مغتنم می شماریم و درود میفرستم به خواهران و برادران در آلبانی که از اشرف و لیبرتی آمده اند. در پایان مجددا درورد میفرستم به شما، درود به این گردهمایی با شکوه و درود میفرستم به خواهر مبارز، رئیس جمهور مریم رجوی و یارانش. آزادی برای ایران و مردم ایران به امید خدا نزدیک است.

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران – سخنرانی نجات الاسطل