اندازه متن
Aa Aa

مارچین شویه چیتیسکی – وزیر پیشین روابط اقتصادی بین‌المللی لهستان

دوستان عزیز ایرانی، ما از لهستان به اینجا آمدیم تا برایتان امید برای افزایش شهامتتان در نبرد برای آزادی ایران بیاوریم.

مردم زیادی در لهستان این باور را نداشتند که تغییر در دوران حیاتشان امکان پذیر باشد و بتوانیم از شر این رژیم سرکوبگر خلاص شویم، اما مردم شجاع و با بصیرتی بودند که در حال مبارزه با رژیم بودند از طریق اعتصابات، تظاهراتها، با چاپخانه های مخفی و یکی از این مبارزین امروز با ماست، خانم هنری کاکشیونوس که راننده تراموای در زمان ایجاد همبستگی بود.

اجازه بدهید که در رابطه با موضع اروپا درباره ایران نیز نکته ای بگویم. آنچه که باعث نگرانی من میشود این نزدیک شدن گام به گام به رژیم ایران است. همه قراردادهای کوچک، همه منافع اقتصادی کوچک، ارتباطات سیاسی کوچک، ممکن است کوته‌بینانه هستند و به نتیجه نخواهند رسید

چطور ممکن است اروپا امن باشد؟ آنها در همسایگی خود رژیمی را دارند که از رژیمهای افراطی در سایر کشورها پشتیبانی میکند و از تروریسم حمایت مالی بعمل می آورد و با خطرناکترین و سرکوبگرترین رژیم در کره شمالی همکاری میکند.

ما اینجا آمدهایم تا برای پایان دادن به رژیم دیکتاتوری ایران فرا بخوانیم.  من این باور را دارم که ایران میتواند آزاد باشد، میتواند دموکراتیک باشد، میتواند شکوفا باشد،  میتواند کشوری بدون مجازات اعدام باشد، میتواند کشوری باشد که رابطه دوستانه ای با همسایگانش داشته باشد و ما به اینجا آمدیم تا از شما در مبارزه تان  حمایت کنیم

بگذارید به شما بگویم که در مبارزه لهستانی ها برای آزادی، حمایت لهستانی ها در خارج کشور خیلی مهم بود و من الان تعداد بسیاری را در اینجا میبینم که شما هموطنانتان  را که در ایران مبازه می کنند را حمایت میکنید و من شاهد این امید بزرگ هستم که شما می توانید پیروز شوید و می توانید آزادی و دموکراسی و عدالت را برای مردم ایران به ارمغان ببرید.

همچنین اجازه دهید که نکته کوچکی در مورد مذهب بگویم. مذهب در لهستان نقش مهمی در بسیج مردم ایفا کرد، ولی (پاپ) جان پل دوم  که مردم لهستان را بسیج نمود این کار را با بردباری بسیار نسبت به همه مذاهب دیگر انجام داد چرا که او این کار را با روح بردباری و همکاری با سایر مذاهب انجام داد. نمیتوان اعمال سرکوب دولتی نمود بخاطر اعتقادات مذهبی و این هم چیزی نیست که در ایران بشود انجام داد.

مذهب مهم است ولی وقتی برای مقاصد خوب بکار گرفته شود و نه بصورت یک ابزار پنهان برای سرکوب مردم.

اجازه دهید با یک شعار لهستانی قدیمی تمام کنم که مربوط به لهستانی های شورشی بود که برای آزادی لهستان میجنگیدند: «ما آمدیم اینجا که برای آزادی شما و خودمان بجنگیم».

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران – مارچین شویه چیتیسکی