اندازه متن
Aa Aa

دومینیک لوفور – رئیس مجتمع شهری سرژی پونتواز

خانم رییس جمهور، خانم ها ،  آقایان ، دوستان عزیز ایرانی، به عنوان رییس کمیته پارلمانی ایران دموکراتیک در دوره قانونگزاری که به اتمام  رسید ، می‌خواهم اینجا به نام تمام همکارانم گواهی بدهم از بسیج دائم پارلمانترهای فرانسوی در این کمیته صرف نظر از عقاید سیاسی خود، برای مراقبت و مطالبه وضعیت حقوق بشر و احترام به دموکراسی در ایران، مانند محکوم کردن مداوم نقش بی ثبات کننده رژیم ایران در این بخش از جهان در حدود چهل سال گذشته.

فرانسه مهد حقوق بشر ، نمی تواند وهرگز نباید در مقابل نقض های فاحش حقوق بشر در ایران ساکت بماند. فرانسه باید ادامه روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را مشروط به رعایت بی چون وچرای مبانی انسانیت و دموکراسی بکند. فرانسه بعنوان عضوی از شورای امنیت باید بر سر مواضع قاطع در قبال رژیم ایران، ایستادگی کند  و قبل از هر چیز، مثل رییس جمهور اولاند در گفتگوهای هسته‌ای، باید مراقب اجرای دقیق آن توسط رژیم ایران باشد و با قاطعیت در قبال نقشی که رژیم ایران متاسفانه مصرانه در مواضع خصومت‌بار در منطقه دارد و خواهد داشت، ایستادگی کند.

ما هر چه از نقش تاریخی رژیم آخوندی در توسعه تروریسم از سال ۱۹۷۹ تا امروز که از حکومت خونریز بشار الاسد در سوریه و از سایر کانون های تنش در منطقه پشتیبانی می‌کند، بگوییم کم گفتهایم. در تاریخ ۲۹ ژوئن، وزیر خارجه جدید ژان ایو لودریان نسبت به آزمایش موشکی ایران ابراز نگرانی کرد و اعلام کرد که رژیم ایران باید به حاکمیت و تمامیت ارضی همسایگان خود احترام بگذارد.

بنا بر این، این موضوع به روشنی بیان شده است؛ ما از آن حمایت خواهیم کرد و در مورد آن با نهایت هوشیاری موضع دیپلماسی فرانسه را نظارت خواهیم کرد. کمیته پارلمانی ایران دموکراتیک در دوره جدید قانونگزاری از دولت فرانسه خواستار یک موضع قاطع و روشن در مورد حقوق بشر و هم چنین در مورد مواضع رژیم ایران در منطقه خواهد بود. هم چنین محرز است همانطور که در گذشته بوده است، در آینده نیز باید حقوق مقاومت ایران محترم شمرده شود و اعضای آن حفاظت شوند و فرانسه نباید هرگز به شانتاژهای رژیم ایران برای محدود کردن  اپوزیسیون دموکراتیک ایران تن دهد. تا آنجا که به من مربوط می شود، من همیشه در کنار شما خواهم بود برای اینکه از دولت فرانسه، سیاست بسیار قاطعی در قبال رژیم فعلی و حمایت از اهداف دموکراتیک مریم رجوی و مقاومت ایران برای برقراری حقوق بشر در ایران و صلح در ایران و خاورمیانه و دموکراسی برای ایرانی آزاد و دموکراتیک را مطالبه کنم.

درود بر ایران آزاد و دموکراتیک و درود بر فرانسه

گردهمایی پاریس – سخنرانی دومینیک لوفور