اندازه متن
Aa Aa

ماریا کاندیدا المیدا، معاون دادستان کل دادگاه عالی پرتغال

 عصر همگی شما بخیر. من ماریا کاندیدا از پرتغال هستم، درودهایم را امروز از قلب ویلپنت به‌همراه ۱۰۰ هزار عاشق آزادی به همة خواهرانم در ایران می‌فرستم که ۳۹ سال است برای حقوق پایه‌یی خود مبارزه می‌کنند و پیامی از امید به‌همراه دارم: بعد از پیروزی انتقال دوستان ما از لیبرتی به اروپا، گام بعدی پیروزی خانم رجوی برای آزادی ایران است. متشکرم.

گردهمایی پاریس – سخنرانی ماریا کاندیدا المیدا