اندازه متن
Aa Aa

میشل دو ووکولور – نمایندة مجلس ملی فرانسه از جنبش جمهوری به‌پیش

خانمها و آقایان ایرانی عزیز،

حضار محترمی که در اینجا گردهم آمده‌اید تا از هدف والای ایرانی آزاد حمایت به‌عمل بیاورید،

شما را به عنوان نماینده‌ای از اکثریت جدیدی که فرانسویان در انتخابات ریاست‌جمهوری خواهان آن شدند مخاطب قرار می‌دهم ، و همراه می‌شوم با نمایندگان مجلس و منتخبینی از جمهوری فرانسه که مدتهاست از شما حمایت می‌کنند.

دموکراسی پدیده‌ای است آسیب‌پذیر، حتی در فرانسه؛ پدیده‌ای که توسط افراطگرایانی که مروج درخود رفتن و نفی دیگری هستند، تهدید می‌شود. این اندیشه، ارزشهای ما، یعنی آزادی، برابری و برادری را تهدید می‌کند. این اندیشه بینش مساوات و جهانشمول بودن ارزشها که مبنای حقوق بشر هستند را تهدید می‌کند. باید بدون کوچکترین سازشی با این اندیشه جنگید و این نبرد یک نبرد جهانی است. «رنه کاسان» که از نویسندگان بیانیه جهانی حقوق بشر بود دقیقاً روی همین انگشت گذاشته بود. از او نقل قول می‌کنم: «صلحی در این جهان نخواهد بود، تا وقتی حقوق بشر در هر گوشه‌ای از آن نقض می‌شود».

در جریانم که در ایران از یک حکومت مذهبی خودکامه  رنج می‌برید که به کرات توسط سازمان ملل به دلیل انواع نقض حقوق بشر محکوم شده است. چند هفته پیش نیز عفو بین‌الملل اعلام کرد که ۵۵٪اعدامهای جهان در سال ۲۰۱۶در ایران صورت گرفته است.

نقض آزادیهای بنیادین در کشورهای مختلف، منجمله در ایران، ما را به مسئولیتهای سیاسیمان ارجاع می‌دهد  یعنی برنگرداندن رو و  نگاه از شرایط رقت باری که مردان و زنان با آن مواجهند، آنهم به فاصله دو الی سه ساعت پرواز از پاریس. این مسئولیت عبارت است از ممانعت از این که دیکتاتوری، خودکامگی و حکومت مذهبی در بستر بحرانهای اقتصادی، انسانی، اجتماعی یا محیط زیستی، رشد و نمو پیدا کند.

ما با چالش بزرگی مواجهیم برای حمایت از خلقهایی مانند خلق ایران. این چالش عبارت است از استقبال بهتر در خاک کشورمان از زنان و مردانی که قربانی دیکتاتوری هستند؛ این چالش عبارت است از نمایشی از اروپا که قدرتی است که دغدغه احترام به حقوق بشر در جهان را دارد.

بنا بر این آری مبارزه شما برای آزادی به من مربوط می‌شود؛ آری مبارزه شما برای عدالت به من مربوط می‌شود؛ آری مبارزه شما برای مساوات، به ‌خصوص مساوات بین زن و مرد، به عنوان یک نماینده زن مجلس و یک مادر، به من مربوط می‌شود.

حتی اگر مبارزه طولانی و دشوار باشد، تاریخ نشان داده که نور بر ظلمات پیروز می‌شود، دموکراسی بر دیکتاتوری پیروز می‌شود، حقوق بشر بر سرکوب پیروز می‌شود.

از حسن توجهتان متشکرم.

گردهمایی پاریس – سخنرانی میشل دو ووکولور