اندازه متن
Aa Aa

تام گرت-نماینده کنگره امریکا

از شما بینهایت سپاسگزارم.  افتخار فوق  العاده ای است ایستادن در مقابل افراد بسیار زیادی که مانند هرکس دیگر در جهان به آزادی عشق می ورزند. نام من تام گرت است از پنجمین منطقه کنگره ویرجینیا که در آن اولین نماینده ای که برای خدمت در کنگره انتخاب شد مردی به نام جیمز مدیسون بود که پیش نویس قانون اساسی ایالات متحده را تنظیم کرد و در جایی که  رئیس جمهور سوم ما، توماس جفرسون زندگی کرد هنگامی که  این کلمات را تحریر نمود:  «ما این حقایق را مبرهن میدانیم که همه انسانها بوسیله خالق خود، برابر و موهبت داده شده،  آفریده شده اند با حقوق مسلم غیرقابل انکار و این حقوق شامل زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی است».

جهان باید ابعاد و  گستره ظلم و ستم رژیم ایران را بداند؛ جهان باید بداند . به عنوان آمریکایی، من تمایل دارم تا موضوعات را به واژه های آمریکایی خرد بکنم، بنابراین اگر شما در نظر بگیرید ۱۲۰۰۰۰نفری را که توسط این رژیم قتل عام شدند  و  آنرا تبدیل کنید، با در نظر گرفتن اختلاف جمعیت با ایالات متحده، این معادل تمام آمریکایی هایی است که در کل جنگ جهانی دوم جانشان را از دست دادند (جنایتی) که یک دولت علیه مردم خود مرتکب شده بود. به کرات بسیاری زندانی شدند؛ به کرات بسیار بیشتر تبعید شدند. از منظر آمریکایی، این برابر با همان تعداد آمریکایی است که در جنگ جهانی دوم جان باختند.  کسانی که زندانی هستند، بخاطر جرائم سرقت یا خشونت به زندان نیفتاده اند،  بلکه به جرم اندیشه و عقیده شان در زندانند.  من وقایع سال  ۱۹۸۸ را بخوبی بیاد نمی آوردم ، ولی صحنه های سال۲۰۰۹را به یاد می آورم، اولاً  با احترام و تحسین و سپس احساس شرم و ترس و نفرت بخاطر اینکه  مردم قیام کرده و خواستار آزادی شدند و جامعه جهانی و دولت آمریکا هیچ کاری انجام ندادند و من آنرا تحمل نخواهم کرد مگر اینکه حداقل صدای خود را بلند کنم و متحد با کسانی که  بر یک  ایران آزاد اصرار می ورزند بایستم. من به کنگره نرفتم که نظاره گر باشم؛  شما به اینجا نیامدید تا نظاره گر باشید. من آمدم تا وضعیت موجود را تغییر بدهم؛ شما آمدید تا وضعیت موجود را تغییر بدهید. بگذارید دوستان و دشمنانمان را به صورت یکسان متوجه سازیم که ما بسیاریم  و ما پیروز خواهیم شد. با این وجود، هیچ تغییری نمیتواند بدون پرداختن به حامیان آخوندهای ظالم میسر باشد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید از بین برود.  من تشکر میکنم از کنگرسمن پو، کنگرسمن مک کول، و همکارانم  بخاطر لایحه قراردادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی. سپاه پاسداران کل اقتصاد و بازار سیاه را کنترل می کند . آنها درصد زیادی از کل اقتصاد را کنترل می کنند. آنها از آن پولها برای حمایت مالی از تروریسم به معنای واقعی کلمه در سرتاسر جهان استفاده می کنند تا صدای مخالفان در ایران را سرکوب کنند و ایرانیان را در خیابان های خود بکشند. بنابراین من این را می گویم، نه به طور خاص به ایرانیانی که امروز در اینجا جمع شده اند، بلکه به رهبران سراسر جهان، وقت آن است که ما از جامعه جهانی بپرسیم که آیا ترجیح می دهند که  با ایالات متحده  معامله کنند یا با سپاه؟ و از این رو با روح برادری جهانی و احترام به پیروان مسالمت جوی همه مذاهب، اینجا را ترک میکنم  با تطبیق دادن یک عبارت تاریخی: صمیمانه ترین امید من این است که تک تک شما را سال آینده در تهران ببینم.

گردهمایی بزرگ مقاومت – سخنرانی تام گرت