اندازه متن
Aa Aa

سناتور توریسلی

متشکرم،
با تشکر فراوان،
در مقابل من، بزرگترین گردهمایی ایرانیان در سراسر جهان قرار گرفته که امروز صبح بیدار شدند درحالیکه آزادانه نفس میکشند، آزادانه صحبت میکنند، آزادانه دعا میکنند و آزادانه زندگی میکنند. این مایة افتخار من است که با شما باشم

.
مایة خوشوقتی من است که در خدمت شما باشم تا افرادی را از سراسر جهان به شما معرفی کنم کسانی که در این مبارزه دوشادوش مردم ایران در مبارزه برای آزادی. سهیم اند

.
ای کسانیکه دوران اشرف را سپری کردید و در لیبرتی جنگیدید، شما هماکنون نوک پیکان (مبارزه) در آلبانی هستید. دعاها و امید ما به شماست که ملاها را نابود کنید و یک ایران آزاد را بنا کنید.

دوستان من، در ایران، نام رجوی مترادف است با آزادی و امید برای آیندهیی بهتر،
در آمریکا، نامی که مترادف است با مبارزه علیه تروریسم و برای آزادی، نام جولیانی است.
مایة خوشوقتی من است که شهردار پیشین شهر بزرگ نیویورک، رودی جولیانی را به شما معرفی کنم.

گردهمایی بزرگ مقاومت – سخنرانی سناتور رابرت توریسلی