اندازه متن
Aa Aa

قاضی تد پو- رئیس زیر کمیته تروریسم، منع تکثیر و تجارت در مجلس نمایندگان آمریکا

متشکرم،

خیلی ممنون،

از اینکه نمایندگان کنگره را برای صحبت در مورد این رویداد مهم دعوت کردید، متشکرم.

ما در یک جنگ هستیم، جنگی برای مهمترین موضوع، آزادی. و ما، هر سه نفر ما، همراه با دیگر نمایندگان کنگره، با شما هستیم تا نبرد برای آزادی را ادامه دهیم؛ چون بدیهی ترین حقی که همة ما داریم حق آزادی است. تعداد جمعیت حاضر در اینجا، خود اثبات کننده این است که روزی، بزودی، ما آزادی و دموکراسی را در ایران خواهیم دید، خانة اصلی شما، ما آنرا خواهیم دید.

مسیر دموکراسی همیشه طولانی است، همیشه سخت است، موضوعات مهم به زمان نیاز دارند، آنها ساده نیستند، ایمان داشته باشید و امیدوار باشید که روزی مردم ایران خواهند توانست زنجیرهای ولی فقیه را دور بیندازند و حکومتی داشته  باشند که به قانون متعهد است، و آزادی برای همه؛ و این بزودی اتفاق خواهد افتاد.

شما مسیر طولانی را طی کرده اید، ۲/۵ میلیون مخالفان ایرانی در خارج از کشور وجود دارند، و من فکر میکنم که ما تمامی ۲/۵ میلیون نفر را در همین سالن با خود داریم، اینطور بنظر میرسد.

برای سالیان مخالفین ایرانی در اشرف درمحاصره بودند، بعد به آنها گفته شد که باید اشرف را بخاطر امنیت خودشان ترک کنند، و به لیبرتی فرستاده شدند. وقتی که من همراه با دیگر نمایندگان، دینا روهراباکر از کالیفرنیا در عراق بودیم میخواستیم برویم و اشرف را ببینیم. ما میخواستیم ببینیم که چطوری است. ما چیزهای مختلفی شنیده بودیم، و میدانستیم که چیزی در مورد دولت عراق درست بنظر نمیرسد، وقتی مالکی گفت که شما به اشرف نمیروید. در حقیقت او سعی کرد که ما را از عراق بیرون کند، وقتی که ما میخواستیم خودمان شاهد آنچه اتفاق می افتد باشیم.

در حقیقت سازمان مجاهدین کنترل ایران را در حالی که در آن دو کمپ بود، در دست داشت و در این زمان هیچ کس هرگز فکر نمیکرد که سازمان مجاهدین از لیست تروریستی خارج شود. ما باید با وزارت خارجة آمریکا میجنگیدیم، ما باید با آخوندها در ایران میجنگیدیم، و من امروز به شما میگویم که موفق شدیم، و توانستیم مجاهدین را از لیست خارج کنیم.

متشکرم،

حملات بیشماری در اشرف و لیبرتی بوقوع پیوست، راکتها به کمپ اصابت کرد، دوستان و خانوادة شما به قتل رسیدند، و تا امروز حتی یک نفر بخاطر این جنایات مورد حسابرسی قرار نگرفته است، ولی روز حسابرسی از قاتلان اشرف و لیبرتی نزدیک میشود، روز حسابرسی، روزی آنها در یک دادگاه جنایی مورد محاکمه قرار خواهند گرفت، بخاطر جنایاتی که علیه شما انجام دادند.

دوستان و خانوادة شما جان خود را بیهوده از دست ندادند، چه در ایران یا هر جای دیگر، چون جنایتکاران عراقی روزی به زندان خواهند افتاد. ما میدانیم چه کسی در پشت صحنة این حملات قرار دارد. میدانیم چه کسانی بودند. سپاه پاسداران پشت تمامی حملات بود. و من در مجلس نمایندگان قوانینی را مطرح کردم تا سپاه پاسداران را به عنوان یک ارگان تروریستی ثبت کنیم.

و ما این کار را خواهیم کرد، به شما اطمینان میدهم، آدمهای خوبی که در اشرف و بعد در لیبرتی بودند و بعد به خارج کشور رفتند هرگز تصور نمیکردند که چنین اتفاقی میافتد، ما با وزارت خارجه میجنگیدیم، ما با سازمان ملل میجنگیدیم، ولی چنین شد، و جابجایی به آلبانی انجام شد،

نقشه این بود که در حین جابجایی، ساکنان باید مخارج جابجایی و اسکان در آلبانی را خودشان بپردازند، و ۵۰۰ میلیون دلار بود که دولت عراق به سرقت برد، و امروز آنها آن پول را در اختیار دارند، و من به شما میگویم که امروز ما داریم از طریق نمایندة خودمان در سازمان ملل تلاش میکنیم که این پول را از عراق پس بگیریم و برای افرادی که در آلبانی هستند بفرستیم.

فکر میکنم که رژیم ایران توافق خوبی و دنیا توافق بدی بدست آورد، تحریمها برداشته شد و آنها میتوانند سلاح اتمی خود را دنبال کنند، ولی ما میتوانیم قبل از اینکه آنها به نقطة داشتن سلاح اتمی برسند بر آنها غلبه کنیم. تا زمانی که  تغییر رژیم که توسط مردم ایران رهبری خواهد شد صورت گیرد و وضعیت تغییر کند.

سی سال پیش، سی سال پیش بسیاری از شما که در اینجا هستید، هنوز بدنیا نیامده بودید، ولی دولت وقت، خمینی، سی هزار نفر را در آن سال به قتل رساند، چون آنها مخالفان سیاسی بودند، آنها تغییر رژیم را میخواستند، سی هزار نفر، و ما تقریبا سی سال بعد، میگوییم که زمان حسابرسی بخاطر آنها که به قتل رسیدند فرارسیده است، و این مسئولیت شما جوانان است که انتقام آنها را که سی سال پیش به قتل رسیدند بگیرید.

و من به شما میگویم، شما دختران دموکراسی، و پسران آزادی، تسلیم نشوید، نا امید نشوید، چون در افق، خورشید برای یک ایران جدید در حال طلوع است؛ و هر چه خورشید بالاتر میرود، روشن و روشن تر میشود، احساس و فکر و اعتقاد روشن تر برای آزادی. پس من شما جوانان را تشویق میکنم، و جوانان ایران را، چون همیشه این جوانان بوده اند که جنگ برای آزادی را در طول تاریخ هدایت کرده اند، و این مسئولیت شماست، و به جوانان ایران میگویم که بخاطر داشته باشید، به خیابانها بروید و مطمئن شوید که خامنه ای میفهمد که شما خواهان یک کشور آزاد و مستقل و انتخابات آزاد هستید. این سه شنبه روز بزرگی در تاریخ آمریکا است، روز بزرگی در تاریخ جهان است، چون در روز چهارم ژوئیه ما روز استقلال را جشن میگیریم، استقلال از دیکتاتوری، استقلال از کسانی که به ما امر میکنند، و همچنان که ما در آمریکا روز استقلال راجشن میگیریم، ما به استقلال برای ایران فکر خواهیم کرد، تا آنها بتوانند مردمی آزاد باشند، و روزی فرا خواهد رسید که آخوندها آنچه را که کاشته اند برداشت کنند، آنها بخاطر جنایاتشان مورد حسابرسی قرار خواهند گرفت، آنها در دادگاههای بین المللی محاکمه خواهند شد، و مردم ایران آزاد خواهند شد، تسلیم نشوید، قوی و شجاع باشید، جسور باشید، چون مهم است،

و اینچنین است، بسیار متشکرم

گردهمایی بزرگ مقاومت – سخنرانی قاضی تد پو