گردهمایی بزرگ مقاومت، بارز شدن صورت مسئله‌ واقعی ایران – چالشها – ۱۶تیر ۱۳۹۶

اندازه متن
Aa Aa

گردهمایی بزرگ مقاومت سراپای رژیم را تکان داد. همزمان با برگزاری این گردهمایی مهره ها و رسانه های رژیم یکی بعد از دیگری سراسیمه به صحنه آمده و  در مورد  این گردهمایی موضعگیری کردند.

محمد علی توحیدی  ویژگی تهاجمی گردهمایی امسال که آن را از تمامی گردهماییهای پیشین مقاومت متمایز می‌کند  و ضرورت سرنگونی رژیم  را در عرصه داخلی و بین المللی در ابعاد گسترده‌یی طرح می‌کند دلیل اصلی واکنشهای بی‌سابقهٔ رژیم نسبت به این گردهمایی می‌‌داند. وی در این شماره از برنامه چالشها آنچه رژیم در قبال گردهمایی مقاومت از خود بروز داد را ناشی از آن می‌داند که «قطب بندی و رویارویی سیاسی جامعهٔ ایران که طی ۳۸ سال حاکمیت آخوندی وجود داشته است، اکنون از عمق به روی صحنهٔ سیاسی آمده است». این رویارویی که همانا بین مردم و مقاومت ایران با رژیم ولایت فقیه است چیزی است که حتی ولی فقیه ارتجاع نیز به آن اذعان می‌کند و در مقایسه شرایط کنونی با دهه۶۰ نسبت به چالش اصلی موجودیت نظام واکنش نشان می‌دهد.

محمدعلی توحیدی اصلی ترین دستاوردهای گردهمایی بزرگ مقاومت را برمی‌شمرد و آن را شروع یک کارزار بزرگ علیه رژیم توصیف می‌کند.