اندازه متن
Aa Aa

راما یاد – وزیر پیشین حقوق بشر فرانسه

آفرین به اینگرید و با تشکر از او!

اینگرید پیام امیدی است از یک بازمانده، یک قهرمان، و به این دلیل من همیشه با خوشوقتی زیاد و با شعف به شهادت هایی که در مورد مقاومت ایرا ن می دهد، توجه می کنم.

دوستان عزیز ۲۴ اوت سال گذشته بود که در راهروهای دراز شهرداری منطقه ۲ پاریس، هزاران عکس از جوانان دانشجو ، زنان باردار و نوجوانان، به نمایش گذاشته شده بود. آنها شهدای قهرمان قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۹۸۸ بودند، که با خونسردی به قتل رسیدند. این یک جنایت علیه بشریت بود.   به ناگهان در همین راهروهای شهرداری منطقه ۲ پاریس یک صدا به گوش رسید، صدای یک مسئول بلندپایه  این کشتار که اعتراف به جنایت می‌کرد. او هنوز در قید حیات است. عضو برجسته کابینه روحانی است ، چون مصونیت برای قاتلان ادامه دارد، اعدامهای جمعی هم همینطور.  با خاطره این شهدا ، بدون عدالت، صلحی در کار نخواهد بود. پس دلسرد نشوید ، در همین مضحکه های انتخاباتی که انجام شد ، خاطره این شهدا ، خاطره این ۳۰ هزار شهدای قتل عام شده به سخنرانیهای روحانی و دوستان محافظه کار او راه یافت ، و حالا آنها هر کدام دیگری را متهم به ارتکاب این قتل عام می کنند.

 اما کمیسیون مرگی که این کشتار را به راه انداخت، اینها همگی اعضای آن بودند، از جمله همانهایی که امروز خود را اصلاح‌طلب می نامند. آنها فکر می کردند شما را از پا در میآورند، با مجبور کردن شما به  پراکنده شدن در دنیا از آلبانی تا فرانسه و ازسوئد تا آمریکا.

همه جا اشرفی ها، پرشور و با انضباط زندگی مبارزاتی خودشان را به پیش می برند. تا وقتی مستبدان به حاکمیت خود در تهران ادامه می دهند باید علیه توحش بایستیم

، مطالبه عدالت بکنیم و بخواهیم که آنها به دادگاهها سپرده شوند. به نظر می رسد  که این تظاهرات (در)ویلپنت رژیم ایران را نگران می کند. دولت فرانسه نباید به شانتاژ تسلیم شود. فرانسه نباید ارزش های خود را با منافع هستهای و اقتصادی، که به هر حال غیر موثر هستند، معامله کند . پس به مطالبه عدالت، آزادی و دموکراسی ادامه بدهیم. ما باز هم چیزی جز این نمی‌خواهیم.

  طی چهار سال اول زمامداری روحانی، رژیم ایران همواره رکورددار اعدام به نسبت جمعیت بوده است. مضحکه انتخابات ریاست جمهوری که روحانی را به راس حاکمیت کشور رساند چیزی را تغییر نخواهد داد. او نه اصلاح‌طلب است و نه میانه رو.

و امید در اردوی ماست زیرا شکافهای رژیم، زیر فشار نمایان شده‌اند. جناح های رژیم با یکدیگر در جنگند.

و در این انتخابات تصاویر مریم رجوی را در خیابان های تهران دیدیم. مقاومت پیشروی میکند. در همه جا هسته‌های مقاومت فعال می شوند . من مطمئنم که این حکومت از درون فرو خواهد پاشید.  ولی برای این، نیاز به ما و به جامعه بین المللی هست ، نیاز به یک تغییر هست.

جهان باید ازبی‌پرنسپی تاجرمآبانه دست بردارد. جهان باید از توهمات هسته ای دست بردارد . هیچ انتظاری از این رژیم نمی‌توان داشت ، حتی بازرگانان هم دیگر اعتمادی ندارند. چه اعتمادی به یک سیستم اقتصادی میشود کرد که توسط  شبه نظامیان اداره می شود ؟ مردم کماکان هیچ بهره‌ای از به اصطلاح گشایش در پهنه بین‌المللی نبرده‌اند. بهتر است وقتمان را تلف نکنیم. وقت تلف شده معادل جانهای زیاد از دست داده شده است.  همه دیدیم که انتخابات ریاست جمهوری ربطی به انتخابات دموکراتیک نداشت. کدام دموکراسی وقتی که کاندیداها باید توسط ولی فقیه تایید بشوند؟ کدام دموکراسی وقتی که انتخاب بین جنایتکاران ، عوامفریبان و خودکامگان است؟ کدام دموکراسی وقتی که تهدید ، ارعاب و شانتاژ در همه جا حاکمیت دارد؟

 خانم رجوی، چهره شما ، اراده شما و صدای شما نماد مقاومت است؛ نماد مقاومت یک زن است و ایران نیاز به  شما دارد.

شما نیاز به جهان دارید، باید هر چه بیشتر و هر چه مصمم‌تر بشویم تا این تغییر اجتناب ناپذیر را محقق کنیم.  ما این را به تمدن بزرگ ایران مدیون هستیم ، یکی از درخشان ترین و یکی از بزرگترین تمدن های جهان. ما آن را به هزار زن اشرف مدیون هستیم. ما آن را به هزاران شهید مدیون هستیم. ما آن را به زنانی مدیونیم که در ایران برای آزادی مبارزه می کنند. آن را به جوانان عالیقدر ایرانی مدیون هستیم که با غرور و شهامت پرچم مقاومت را در ایران در اهتزاز نگه داشته‌اند. ما آن را به همه شما مدیون هستیم ما آن را به نوع بشری مدیون هستیم به نام کرامت انسانی خود. با تشکر

گردهمایی بزرگ مقاومت – سخنرانی راما یاد