اندازه متن
Aa Aa
  • رودی جولیانی : من رژیم ایران را به‌عنوان تهدید بزرگتری نسبت به کره شمالی در نظر می‌گیرم.
  • جولیانی :رئیس جمهورکاملا بر روی خطر رژیم ایران برای آزادی در جهان متمرکز است .

ایندیپندنت ژورنال ریویو، طی مقاله‌یی درباره گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس نوشت:‌ در این گردهمایی رودی جولیانی، در برابر جمعیت گفت رئیس‌جمهور کاملاً بر روی خطر رژیم ایران برای آزادی در جهان متمرکز است…

جولیانی که قبل از گردهمایی روز شنبه، با مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران ملاقات کرد، یکی از ۳۰فرمانده نظامی و مقام ارشد پیشین آمریکایی بود که یک بیانیه مشترک در حمایت از اهداف جنبش مقاومت ایران صادر کردند.

رودی جولیانی به ایندیپندنت ژورنال ریویو گفت، من رژیم ایران را به‌عنوان تهدید بزرگتری نسبت به کره شمالی در نظر می‌گیرم. وی خاطرنشان کرد، هیچ عضو میانه‌رویی در رژیم کنونی ایران وجود ندارد. البته او در این نظر، تنها نیست.

ژنرال جک کین، معاون سابق رئیس ستاد ارتش آمریکا در پنلی در روز جمعه گفت، تقلب در دی.ان.ای این رژیم است.

رودی جولیانی : هیچ عضو میانه رویی در رژیم کنونی ایران وجود ندارد